นายา เรซิเดนซ์

สัมผัสวิถีแห่งความ “อยู่ดีมีสุข” พร้อมก้าวสู่ “วัยอิสระ” อย่างมีคุณภาพ ในสังคมทีออกแบบมาเพื่อให้ทุกท่านใช้ชีวิตแบบ Active Ageing

นายา เรซิเดนซ์ 4

สัมผัสวิถีแห่งความ “อยู่ดีมีสุข” พร้อมก้าวสู่ “วัยอิสระ” อย่างมีคุณภาพ ในสังคมทีออกแบบมาเพื่อให้ทุกท่านใช้ชีวิตแบบ Active Ageing

ได้ยาวนานทีสุดยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยบริการด้านสุขภาพทีมอบความอุ่นใจ การออกแบบที่คํานึงถึงความสะดวกสบาย รวมถึงกิจกรรมที่สร้างสังคมแห่งความสุขรอยยิ้มและมิตรภาพที่ สวยงาม

Conference

รายละเอียดอีเวนต์


ข้อมูลการติดต่อ