เทคนิคการจัดสัมมนาสร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงาน

การจัดงานสัมมนาให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นจะต้องวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์และความประทับใจกลับไป บทความนี้จึงจะมาบอกถึงขั้นตอนการจัดงานสัมมนาที่นอกจากจะช่วยให้การจัดงานออกมาราบรื่นแล้ว ยังจะทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกประทับใจ และรับรองว่าถึงแม้จะเป็นมือใหม่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมืออาชีพ

การจัดงานสัมมนาในห้องสัมมนาโรงแรม

ความสำคัญของงานสัมมนาองค์กร

งานสัมมนาเป็นกิจกรรมที่องค์กรต่าง ๆ จัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถมากยิ่งขึ้น 

โดยในการจัดงานสัมมนานั้น สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดขึ้นกันเองภายในองค์กร อาจมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ของแต่ละแผนก พร้อมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน หรือจะเป็นการนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากนอกองค์กรมาบรรยาย เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานกับสายงานที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถทำได้เช่นกัน   

5 เทคนิคการจัดสัมมนาฉบับมืออาชีพ

หากต้องการจัดงานสัมมนาที่มีประสิทธิภาพในแบบมืออาชีพ สามารถทำตามเทคนิคการจัดสัมมนาเหล่านี้กันได้

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดงานสัมมนา ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน เพราะการมีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดจะช่วยให้สามารถวางแผนและดำเนินการงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานยังจะช่วยให้คุณรู้ว่า จะต้องจัดงานให้ออกมาในรูปแบบใด เช่น ควรจ้างวิทยากรหรือไม่ หัวข้อในการให้ความรู้ควรเป็นเรื่องใด รวมถึงต้องใช้เวลาในการจัดงานมากน้อยแค่ไหน 

2. การเตรียมสถานที่ให้เหมาะสม

เมื่อรู้แล้วว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จัดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ในขั้นตอนถัดไปคือการเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน เช่น พื้นที่จัดงานสามารถรองรับผู้ร่วมงานได้อย่างที่ต้องการหรือไม่ และต้องจัดเตรียมพื้นที่อย่างไรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างสะดวก เพราะรูปแบบของพื้นที่จัดงานนั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความประทับใจ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย

3. กำหนดวัน เวลาให้ชัดเจน

นอกจากสถานที่แล้ว การเลือกวันและเวลา รวมถึงมีการวางแผนกำหนดการอย่างชัดเจนก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยผู้จัดงานควรเลือกวัน เวลา ที่สะดวกสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถมาร่วมงานสัมมนาได้อย่างพร้อมหน้ามากที่สุด 

4. ทำแผนการประชาสัมพันธ์

อีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การจัดงานสัมมนาประสบความสำเร็จก็คือ การประชาสัมพันธ์งานให้คนได้รู้มากที่สุด อีกทั้งแผนการประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้จัดงานสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้มีผู้สนใจอยากเข้าร่วมงาน ซึ่งควรทำการประชาสัมพันธ์งานในหลายรูปแบบ และมีการโปรโมตซ้ำอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทางโซเชียลมีเดีย การโพสต์ลงบนเว็บไซต์ขององค์กร การแปะป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ เช่นลิฟต์ ประตู และอื่น ๆ

 เทคนิคการจัดสัมมนาเพื่อคนในองค์กร

5. ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนวันจัดงาน

อีกหนึ่งเทคนิคการจัดสัมมนาที่สำคัญมากก็คือ การจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนวันงานสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ ไปจนถึงเก้าอี้ และโต๊ะต่าง ๆ เพราะจะได้รู้ว่าหากมีอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ก็จะสามารถหาจัดหาให้พร้อมก่อนเริ่มงาน นอกจากนี้ หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมในการทำกิจกรรม เช่น ปากกา กระดาษ และอื่น ๆ จะได้ดำเนินการจัดเตรียมให้พร้อมด้วยเช่นกัน

เทคนิคในการจัดสัมมนาเหล่านี้ เป็นเทคนิคที่ช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมในการจัดการได้อย่างราบรื่นมากขึ้น และหากผู้จัดงานต้องการให้งานสัมมนาเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดปัญหาน้อยที่สุดในวันจริง การเลือกสถานที่ที่มีอุปกรณ์ครบครัน พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในการประสานงานเรื่องต่าง ๆ ก็จะช่วยให้การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและราบรื่นมากที่สุด

สร้างประสบการณ์ที่ดีในการจัดงานสัมมนา กับสถานที่ที่เป็นทั้งที่พักและโรงแรมจัดสัมมนาใกล้กรุงเทพฯ ให้ริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เป็นหนึ่งในตัวเลือก เรามีห้องพักและห้องสำหรับจัดสัมมนาหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังเดินทางได้ง่าย สะดวก พร้อมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสุด Exclusive มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มาตรฐานด้านบริการระดับดีเยี่ยม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ 02 966 6111

Conference

รายละเอียดอีเวนต์


ข้อมูลการติดต่อ