เปิดแพลนล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รับบรรยากาศสุดชิลล์

ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ผ่านพ้นสิ้นปีจนเข้าสู่ช่วงปีใหม่กันมาแล้ว ใครที่อยากทำบุญต้อนรับสิ่งใหม่คงได้เริ่มวางแพลนหาวัดเพื่อไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคล แต่จะขับรถไปก็กลัวว่าจะไปได้ไม่ครบ 9 วัดตามที่ตั้งใจ เพราะอาจต้องเจอกับการจราจรที่แสนติดขัดบนท้องถนน บทความนี้จึงจะพามาแนะนำการเดินทางทางน้ำเพื่อล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนอกจากจะได้เสริมความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้ปล่อยใจพักผ่อนไปกับบรรยากาศสุดชิลล์บนเรืออีกด้วย แต่จะมีวัดอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

เริ่มเปิดทริปการเดินทาง

แนะนำการเริ่มต้นทริป สามารถเริ่มการขึ้นเรือได้จากท่าเรือสาทร โดยสามารถเดินทางได้ง่ายจาก BTS สะพานตากสิน ซึ่งท่าเรือจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30 – 19.30 น. ส่วนการเลือกลำดับวัดที่จะไปสักการะและเยี่ยมชมก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน แต่เราได้ทำการรวบรวม 9 วัดที่น่าสนใจในการล่องเรือไหว้พระ 9 วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยามาให้ที่นี่แล้ว

1. วัดยานนาวา

เปิดทริปล่องเรือไหว้พระ 9 วัด เพื่อรับบุญบนเส้นทางริมแม่น้ำเจ้าพระยากันที่ ‘วัดยานนาวา’ วัดโบราณเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่สมัยอยุธยา และถูกยกเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ 1 มีความโดดเด่นด้วยเจดีย์รูปทรงเรือสำเภาขนาดใหญ่ซึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและจดจำรูปแบบของเรือสำเภาที่กำลังจะหมดไป โดยมีคติของการมากราบไหว้ที่วัดยานนาวานี้ว่า จะช่วยด้านการค้าขายและการทูตให้เจริญรุ่งเรือง

2. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดสวยที่ตั้งตระหง่านริมปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ โดยรัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า ‘วัดกัลยาณมิตร’ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ นามว่าพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต ซึ่งในปัจจุบันมีแค่ 5 องค์ในประเทศเท่านั้น ตัววัดสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ โดยผสมผสานศิลปะแบบจีนเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีความเชื่อในการเดินทางมากราบไหว้บูชาวัดแห่งนี้ว่าจะช่วยในเรื่องกัลยาณมิตรและการเดินทางให้ปลอดภัย เป็นสิริมงคล

3. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณ หรือที่รู้จักในชื่อ ‘วัดแจ้ง’ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จนเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่สำคัญของกรุงเทพฯ และประเทศไทย เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม และโดดเด่นด้วยพระปรางค์สีขาวสวยงาม มีการย่อมุมอย่างสถาปัตยกรรมไทย และประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน ทำให้กลายเป็นวัดสำคัญที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะมากราบไหว้และถ่ายรูปกันอยู่เป็นประจำ โดยมีความเชื่อในการมากราบไหว้ว่าจะช่วยให้ชีวิตรุ่งโรจน์ในทุกคืนวัน

4. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับท่าเรือวังหลัง จึงเป็นอีกหนึ่งวัดที่เหมาะกับการล่องเรือไหว้พระ 9 วัดอย่างมาก วัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระมหาเถระชื่อดังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทำให้วัดระฆังเป็นที่รู้จักในชื่อ ‘วัดหลวงพ่อโต’ ด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากจุดเด่นที่เป็นระฆังสีทองอร่ามแล้ว ยังมีรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี ที่ประดิษฐานเด่นอยู่หน้าวัด โดยผู้คนนิยมมากราบไหว้พร้อมปล่อยนกปล่อยปลา ด้วยความเชื่อว่าการทำบุญที่วัดระฆังจะส่งเสริมชื่อเสียงให้โด่งดัง มีแต่คนนิยมชมชอบ

วัดระฆัง วัดสวยที่เหมาะกับการล่องเรือไหว้พระ 9 วัด

5. วัดอมรินทรารามวรวิหาร

วัดอมรินทรารามวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวัดระฆัง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง พระประธานปูนปั้นศิลปะแบบสุโขทัยที่เรียกกันว่า หลวงพ่อโบสถ์น้อย โดยมีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา เกิดเหตุระเบิดภายในวัดที่ทำให้ทุกอย่างเสียหายหมด ยกเว้นวิหารหลวงพ่อโบสถ์น้อยและมณฑปพระพุทธบาทจำลองที่ยังคงอยู่ ผู้คนจึงมักมากราบไหว้ด้วยความเชื่อว่าพระอินทร์จะประทานพรให้ปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

6. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เป็นวัดตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก โดยสามารถเช่าเรือต่อเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมได้ ภายในวัดมีการสร้างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม พระอุโบสถ ตามแบบแผนศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ขอพรบนบานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

7. วัดคฤหบดี

วัดคฤหบดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีสถาปัตยกรรมตามแบบราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน ซึ่งก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธแซกคำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองคำโบราณ ปางมารวิชัย จากศิลปะเชียงแสน ซึ่งผู้คนนิยมมากราบไหว้ด้วยความเชื่อว่าจะเสริมบารมีและวาสนา

8. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

วัดสวยกลางเมืองใหญ่ ที่เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ซึ่งชื่อวัดราชาธิวาส มีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา โดยมีพระอุโบสถเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด และมีพระสัมพุทธพรรณีเป็นพระประธาน อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในที่แสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยการใช้สีปูนเปียกระบายตามเทคนิคของศิลปะตะวันตก ทำให้วัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีความสวยงามแตกต่างที่น่ามาเยี่ยมชม และยังเป็นหนึ่งในวัดที่คนทั่วไปนิยมมากราบไหว้

9. วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ปิดท้ายทริปล่องเรือไหว้พระ 9 วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยากับอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่สายมูห้ามพลาด โดยมี พระพุทธเทวราชปฏิมากร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ฝีมือช่างสมัยทวารวดี ประดิษฐานบนฐานชุกชี เป็นพระประธานในพระอุโบสถ อีกทั้งยังมีความน่าสนใจด้วยการผสมผสานศิลปะไทย ศิลปะขอม และศิลปะตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากนี้ยังดึงดูดสายมูด้วยองค์เทวราชเนรมิต หรือเทพทันใจ ที่ช่วยประทานพรให้ประสบความสำเร็จ สมดังปรารถนาได้รวดเร็วทันใจ

หลังจากได้รับพลังงานดี ๆ จากการล่องเรือไหว้พระ 9 วัดกันไปแล้ว ใครที่ยังอยากผ่อนคลายปล่อยใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวดี ๆ โดยไม่ต้องเร่งรีบกลับบ้าน ขอแนะนำ ริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ โรงแรมที่มีวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามสุด Exclusive พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครัน ให้สามารถท่องเที่ยวและพักผ่อนได้อย่างสุขสบาย ทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย

หากต้องการทราบรายละเอียดที่พักริมแม่น้ำเจ้าพระยาของเรา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-966-6111 หรือ LINE Official https://lin.ee/JQ6USbn

ข้อมูลอ้างอิง

  1. ลงเรือเที่ยวเจ้าพระยา ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพ One Day Trip. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จาก https://travel.trueid.net/detail/pyB4O6XeLvm
  2. ไหว้พระ 9 วัดริมน้ำ สุขใจ เสริมมงคลรับปีใหม่ไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จาก https://mgronline.com/travel/detail/9570000040502
Conference

รายละเอียดอีเวนต์


ข้อมูลการติดต่อ