SHA Plus คืออะไร? หาคำตอบได้ในบทความนี้

SHA Plus คืออะไร? หาคำตอบได้ในบทความนี้ 1

ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นตากับเครื่องหมาย SHA Plus กันมาบ้าง เพราะอาจเห็นกันอยู่บ่อยครั้งเมื่อเข้าไปใช้บริการในโรงแรม ร้านอาหาร หรือกิจการประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเครื่องหมาย SHA Plus ที่ติดไว้อย่างโดดเด่นนี้คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ทั้งต่อลูกค้าและฝ่ายผู้ประกอบการ บทความนี้จึงจะมาตอบข้อสงสัยดังกล่าวให้กระจ่าง พร้อมอธิบายให้ครบจบว่ามาตรฐาน SHA ของโรงแรมมีอะไรบ้าง ติดตามได้เลย

ผลกระทบของวิกฤติโควิดต่ออุตสาหกรรมโรงแรม

ก่อนที่จะถึงคำถามว่าเครื่องหมาย SHA Plus คืออะไร อันดับแรกที่ควรต้องทราบก่อนคือ ‘ผลกระทบของวิกฤติโควิดต่ออุตสาหกรรมโรงแรม’ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของเครื่องหมาย SHA Plus โดยตรง 

การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมาก ด้วยมาตรการจำกัดการเดินทาง การล็อกดาวน์ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั่วโลก ทำให้อุตสาหกรรมโรงแรมของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายและการหยุดชะงักครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ทางภาครัฐจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ และหนึ่งในนั้นก็คือมาตรฐาน SHA+ นั่นเอง 

มาตรฐาน SHA Plus คืออะไร?

SHA หรือย่อมาจาก Amazing Thailand Safety & Health Administration เป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความปลอดภัย สวัสดิภาพ และความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยได้สร้างมาตรฐานขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยให้สถานประกอบการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร และสถานประกอบการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวปฏิบัติตาม ซึ่งหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ก็จะได้สัญลักษณ์ SHA+ เป็นการรับรอง

มาตรฐาน SHA ของโรงแรมมีอะไรบ้าง? 

 • สุขอนามัยของพนักงาน: ผู้ประกอบการโรงแรมต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของตนได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ และปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี รวมถึงได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด 19
 • การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ: ต้องดำเนินการตามระเบียบการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่เข้มงวด โดยเน้นที่พื้นผิวที่มีการสัมผัส อีกทั้งสารฆ่าเชื้อที่ใช้ยังต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วย 
 • มาตรการเว้นระยะห่าง: โรงแรมต้องบังคับใช้แนวทางการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาระยะห่างระหว่างโต๊ะให้เพียงพอ และจัดให้มีเครื่องหมายที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างในพื้นที่ส่วนกลาง
 • การจดบันทึกติดตามผล: โรงแรมต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามกลุ่มเสี่ยงหากจำเป็น รวมถึงการต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าใช้บริการด้วย
   

ประโยชน์ของการได้มาตรฐาน SHA+

เมื่อได้ทราบแล้วว่าโรงแรมที่ได้มาตรฐาน Sha Plus คืออะไร อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจยังไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการถูกรับรองจากมาตรฐานนี้ เราจึงได้รวบรวมประโยชน์ของมาตรฐาน SHA โรงแรมมีอะไรบ้าง มาให้ได้รู้กัน 

 • ความปลอดภัยขั้นสูง: มาตรฐาน SHA+ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโรงแรมที่ผ่านการรับรองได้ดำเนินมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ครอบคลุม ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด 19 
 • ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ: ใบรับรองมาตรฐาน SHA+ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่เมื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าใช้บริการเห็นก็จะรู้สึกอุ่นใจว่าโรงแรมแห่งนี้ได้ผ่านการประเมิน และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวด
 • ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: การรับรอง SHA+ ช่วยให้โรงแรมที่ผ่านมาตรฐานได้เปรียบในเชิงธุรกิจหากเปรียบเทียบกับโรงแรมที่ไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว เนื่องจากผู้เข้าใช้บริการจะเล็งเห็นว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย และผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว 
 • การทำงานร่วมกัน: นอกจากโรงแรม SHA Plus คือโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว มาตรฐานนี้ยังช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล เจ้าของธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ความพยายามร่วมกันนี้ยังจะช่วยให้มั่นใจถึงการดำเนินการตามโปรโตคอลด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
 • การบูรณาการร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัล: รัฐบาลไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือเพื่อตอบสนองกับมาตรฐาน SHA+ ที่สามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างนักท่องเที่ยวกับโรงแรม
 • การขยายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ: เริ่มแรกสำหรับโรงแรมและร้านอาหาร ก่อนที่มาตรฐาน SHA+ จะขยายครอบคลุมธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น สปา สนามกอล์ฟ และบริการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจได้ถึงมาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั่วทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และช่วยให้ฟื้นตัวได้อย่างเป็นระบบในภาพรวม
   

เรียกได้ว่าโรงแรม ที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยคือตัวขับเคลื่อนหลักในการสร้างและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการกำหนดกรอบสำหรับสุขภาพและความปลอดภัย ผ่านการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีความพยายามร่วมกัน เป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับอุตสาหกรรมและปูทางสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น

SHA Plus คืออะไร? หาคำตอบได้ในบทความนี้ 2

โรงแรมผ่านมาตรฐาน SHA+ ที่นนทบุรีต้อง Riverrine Place

เมื่อได้ทราบแล้วว่ามาตรฐาน SHA Plus คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ดังนั้น ถ้าต้องการที่พัก หรือสถานที่จัดงานต่าง ๆ ใกล้กรุงเทพฯ ต้องที่ Riverrine Place โรงแรมผ่านมาตรฐาน SHA Plus ใจกลางเมืองนนทบุรี ที่พักสุดหรูในบรรยากาศสุดชิลล์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เพื่อให้ค่ำคืนวันหยุดของคุณสุดพิเศษมากยิ่งขึ้น หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการติดต่อเพื่อสำรองห้องพัก สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 02-966-6111

Conference

รายละเอียดอีเวนต์


ข้อมูลการติดต่อ